Samverkansgruppen

Vad är samverkansgruppen?

Samverkansgruppen är en grupp som består av personer som var och en representerar Björkös olika intresse grupper. Dessa personer fungerar som kommunikationskanaler mellan samordningsgruppen och den intressegrupp som man representerar.

Samverkansgruppens uppgift är att identifiera projekt som invånarna på Björkö prioriterar att driva. Samt hitta samordningseffekter mellan intressegrupperna som Björkö kan ta till vara på för att driva de prioriterade projekten.