Samverkans-projekt

Vad är ett samverkansprojekt?

Samverkansprojekt är projekt som startas av samverkansgruppen efter att de identifierat en fråga som björköborna vill få gjort och prioriterar högt. Samverkansprojekten drivs i vedertagen projektmetodik, mycket praktiskt och med tydligt resultat och målfokus. Enkla men viktiga ramar för hur ett samverkansprojekt drivs finns här.

Hur kan Björköbor skapa samverkansprojekt?

Som Björköbo skapar man samverkansprojekt genom att engagera sig i samverkansgruppen eller genom att delta i debatter ch samtal runt frågor som samordningsgruppen tar upp. I samordningsgruppen lyssnar man av Björköbornas önskningar och identifierar samordningseffekter mellan Björkö intressegrupper tillsammans med representanter för alla Björkös intressegrupper (föreningar, företag, mark/fasighetsägare och komun).

När samordningsgruppen identifierat goda samverkanseffekter och ett stort intresse hos Björköborna för en fråga som Björköborna prioriterar hög så tillsätts en projektledare som sätter ihop ett samverkansprojekt.

Hur kan Björköbor delta i samverkansprojekt?

Björköborna kan delta i samverkansprojekt genom att kontakta projektledaren för det projekt man vill delta i. Alla som vill delta i ett samverkansprojekt har möjligheten att göra det.